Gegevensbeschermingsverklaring:

Gegevensbescherming

De operator van deze pagina’s neemt de bescherming van persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder invoer van persoonlijke gegevens. Als er op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) leemten in de beveiliging kan hebben. Een volledige bescherming van gegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden is niet mogelijk.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plugins (Like-knop)

Op onze pagina’s zijn er plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “Like-knop” (“Vind ik leuk”) op onze pagina’s. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie die u met uw IP-adres onze pagina’s hebt bezocht. Wanneer u de Facebook “Vind ik leuk”-knop aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook-account, dan kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebookprofiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s toekennen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik ervan via Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het Privacybeleid van Facebook onder http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account toewijst, dan moet u zich afmelden bij uw Facebook-account.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse maken over het gebruik van de website. De door de Cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal over de server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres van Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van afkomst over de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verder met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverlening tegenover de websitebeheerder te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics van uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens samengevoegd.

U kunt de opslag van Cookies via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware verhinderen; we wijzen er u toch op dat u in dit geval niet over alle functies van deze website kan beschikken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die werden gegenereerd door de cookie en over uw gebruik van de website van de gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de gegevens worden verwerkt door Google als u de browser plugin download en installeert via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google+ 1

Onze pagina’s gebruiken functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94073, USA. Verzameling en verspreiding van informatie: met de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Met de Google +1-knop verzamelt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie die u voor een inhoud van +1 hebt gegeven op, alsook de informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeken hebt. Uw +1 kan verschijnen als informatie samen met uw profielnaam en uw foto’s in Google-services, zoals in de zoekresultaten of in uw Google-profiel of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw +1 activiteiten om Google-services voor u en voor anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig die minstens de voor dat profiel gekozen namen bevat. Deze naam wordt in alle Google-services gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificeerbare informatie van u beschikken.

Gebruik van verzamelde informatie: naast de hierboven vermelde toepassingen wordt de door u verstrekte informatie in overeenstemming met het geldende privacybeleid van Google gebruikt. Google kan verzamelde statistieken openbaar maken via +1-activiteiten van de gebruiker of geeft deze door aan gebruikers en partners zoals uitgevers, adverteerders of gelinkte sites.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Twitter

Onze pagina’s bevatten functies van de dienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de “Re-tweet”-functie worden de door u bezochte websites aan uw Twitteraccount verbonden en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Twitter via http://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacyinstellingen bij Twitter wijzigen in uw accountinstellingen via http://twitter.com/account/settings.

Informatie, wissen, blokkeren

U heeft op elk ogenblik het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger en het doel van de verwerking van de gegevens en het recht om te corrigeren, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via in dit Impressum vermeld adres.

Cookies

Websites maken deels gebruik van de zogenaamde cookies. Cookie richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer achterblijven en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „Session-Cookies”. Ze worden automatisch na uw bezoek verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u ze verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk om bij uw volgend bezoek uw browser te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies enkel in individuele gevallen toestaat, het aanvaarden van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Deze zijn:

  • Browsertype/ Browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet aan specifieke individuen toewijsbaar. Een samenvatting van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren wanneer ons concrete bewijzen van onrechtmatig gebruik zijn bekend.

Contactformulier

Wanneer u ons contacteer via het contactformulier, dan wordt de verstrekte informatie in het aanvraagformulier, inclusief de door vermelde contactgegevens met als doel de verwerking van de aanvraag en in dit geval voor de follow-up bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

Gegevens Nieuwsbrief

Wanneer u zich wilt abonneren op de aangeboden Nieuwsbrief hebben wij een e-mailadres van u nodig, net als informatie die ons in staat stellen om te verifiëren of u de eigenaar bent van het e-mailadres en daarmee instemt met het ontvangen van de Nieuwsbrief. Verdere gegevens worden er niet verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en worden niet aan derden doorgegeven.

De toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de Nieuwsbrief kunnen altijd worden herroepen, bijvoorbeeld via de link “Uitschrijven” van de Nieuwsbrief.